Informacje niejawne

Informacje niejawne

Informacje niejawne to informacje, do których dostęp wymaga spełnienia określonych warunków. W ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych wyszczególniono następujące klauzule tajności: „ściśle tajne”, tajne”, „poufne” i „zastrzeżone”. Organizacja ochrony informacji niejawnych oparta jest na

Bezpieczeństwo przemysłowe

Bezpieczeństwo przemysłowe

Bezpieczeństwo przemysłowe to wszelkie działania związane z zapewnieniem ochrony informacji niejawnych udostępnianych przedsiębiorcy w związku z umową lub zadaniem wykonywanym na podstawie przepisów prawa. Przedmiotem bezpieczeństwa przemysłowego są informacje niejawne o różnych klauzulach, łącznie z systemem organizacyjno-technicznym ich ochrony. Natomiast

Bezpieczeństwo osobowe

Bezpieczeństwo osobowe

Dostęp do informacji niejawnych wiąże się posiadaniem przez osobę odpowiednich poświadczeń. Dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” może nastąpić po pisemnym upoważnieniu przez kierownika jednostki organizacyjnej, jeżeli nie posiada się poświadczenia bezpieczeństwa oraz po przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji

Klauzula: ZASTRZEŻONE

Informacje związane z tą klauzulą

Czytaj więcej

Klauzula: Tajne

Informacje związane z tą klauzulą

Czytaj więcej

Klauzula: POUFNE

Informacje o klauzuli Poufne

Czytaj więcej

Klauzula: ŚCIŚLE TAJNE

Informacje o klauzuli ściśle Tajne

Czytaj więcej

Sukces tworzy się dobrym planowaniem i skuteczną realizacją

Ochroną informacji niejawnych oraz danych osobowych zajmujemy się od 2007 r. W tym czasie mieliśmy przyjemność współpracować z wieloma firmami z całej Polski. Nasza oferta obejmuje niezwykle szeroką gamę usług. Posiadamy wieloletnie doświadczenie, dzięki czemu wykonujemy swoją pracę sprawnie, precyzyjnie i kompleksowo, wspólnie tworzymy rozwiązania odpowiadające Państwa potrzebom.

Karol Kij | Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych